Skip to main content

Нутритивни, сензорни и гастрономски потенцијал инванзивне врсте рака Faxonius limosus у функцији одрживог развоја угоститељско туристичког сектора АП Војводине

 • Назив пројекта: Нутритивни, сензорни и гастрономски потенцијал инванзивне врсте рака Faxonius limosus у функцији одрживог развоја угоститељско туристичког сектора АП Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2299/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за прехрамбене технологије (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Јасмина Лазаревић (Маја Бањац, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Идентификација социо-демографских специфичности и нових проблема инклузије Ромске популације у процесу образовања током пандемије COVID-19

 • Назив пројекта: Идентификација социо-демографских специфичности и нових проблема инклузије Ромске популације у процесу образовања током пандемије COVID-19
 • Ознака пројекта: 142-451-2350/2021-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Анђелија Ивков Џигурски
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Утицај пандемије вируса Ковид 19 на геопростор Војводине – стање, последице и могућа решења

 • Назив пројекта: Утицај пандемије вируса Ковид 19 на геопростор Војводине – стање, последице и могућа решења
 • Ознака пројекта: 142-451-2290/2021-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Тамара Лукић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Унапређење одрживости производње традиционалних прехрамбених производа Војводине кроз иновативни приступ пласмана у туристичко-угоститељској понуди

 • Назив пројекта: Унапређење одрживости производње традиционалних прехрамбених производа Војводине кроз иновативни приступ пласмана у туристичко-угоститељској понуди
 • Ознака пројекта: 142-451-2620/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за прехрамбене технологије (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Александра Новаковић (Бојана Калењук Пиварски, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Истраживање предузетничких потенцијала локалног становништва у коришћењу ресурса термоминералних вода Војводине

 • Назив пројекта: Истраживање предузетничких потенцијала локалног становништва у коришћењу ресурса термоминералних вода Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2678/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Економски факултет (Суботицa)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Александра Драгин
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Туристичко вредновање природног и културног наслеђа Војводине

 • Назив пројекта: Туристичко вредновање природног и културног наслеђа Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2655/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Немања Томић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Савремени проблеми и одрживост градских насеља на простору Војводине

 • Назив пројекта: Савремени проблеми и одрживост градских насеља на простору Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2615/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Ивана Блешић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Унапређење животне средине у Војводини у циљу адаптације на климатске промене и смањења ризика од природних непогода

 • Назив пројекта: Унапређење животне средине у Војводини у циљу адаптације на климатске промене и смањења ризика од природних непогода
 • Ознака пројекта: 142-451-2557/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Институт БиоСенс (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Стеван Савић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Имплементација дигиталних компетенција и даље усавршавање наставника географије кроз наставну праксу (ГеоДигиПракт)

 • Назив пројекта: Имплементација дигиталних компетенција и даље усавршавање наставника географије кроз наставну праксу (ГеоДигиПракт)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Љубица Ивановић Бибић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

SMART Tourism Skills Initiative

 • Назив пројекта: SMART Tourism Skills Initiative (SMARTOUR)
 • Ознака пројекта: KA204-DE7CC81D
 • Институције учеснице у пројекту: E-CODE (Словачка), Zavod Novi turizem (Словенија), Szkola Glowna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (Пољска), European Wilderness Society, Verein zum Schutz der Europaischen Wildnis (Аустрија), Универзитет у Новом Саду (Србија), Регионална развојна агенција са центром за пословну подршку за мала и предузећа средње величине (Бугарска), Универзитет „Матеј Бел“ у Банској Бистрици (Словачка)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: E-CODE (Словачка)
 • Врста пројекта: КА204 – Стратешко партнерство за образовање одраслих
 • Период реализације пројекта: 14.12.2020. – 13.03.2023.
 • Интернет адреса пројекта: ускоро