• Назив пројекта: Integrated Strategy for Rehabilitation of Disturbed Land Surfaces and Control of Air Pollution (RECAP)
  • Ознака пројекта: 7726976
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Технолошки факултет Универзитета у Нишу (Лесковац), Технолошко-металуршки факултет (Београд), Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета (Београд), Институт за општу и физичку хемију (Београд), Медицински факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Зорица Свирчев
  • Врста пројекта: Програм ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије
  • Период реализације пројекта: 2022.-2024.
  • Интернет адреса пројекта: recap.pmf.uns.ac.rs