Skip to main content

International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University

  • Институције потписнице уговора: Природно-математички факултет (УНСПМФ) и International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University (Isei Bsu), Белорусија
  • Лице одговорно за сарадњу: др Горан Аначков
  • Датум потписивања: 2016.
  • Време трајања уговора: 2026.
  • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи