• Интернет локација институције: www.energia.mta.hu/en
  • Време трајања уговора: до 2026.