• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Јасмина Агбаба
  • Интернет локација институције: www.uzhnu.edu.ua/en
  • Време трајања уговора: до 2021.