• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Јована Николов
  • Интернет локација институције: web.unisa.it/en
  • Време трајања уговора: до 2024.