Skip to main content

Факултет за инжењерство заштите животне средине, Универзитет Нанкаи

  • Институције потписнице уговора: Природно-математички факултет и Факултет за инжењерство заштите животне средине, Универзитет Нанкаи (The College of Environmental Sciences and Engineering, Nankai University)
  • Лице одговорно за сарадњу: Милица Павков Хрвојевић
  • Датум потписивања: 07.05.2019.
  • Време трајања уговора: 2019.-2024.
  • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у области заштите животне средине