• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Неда Мимица Дукић
  • Интернет локација институције: www.tugraz.at/en
  • Време трајања уговора: до 2024.
  • Предмет уговора – сарадње: Размена студената кроз Летњу школу хемије