• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
  • Интернет локација институције: www2.physics.ox.ac.uk
  • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња у физици