Skip to main content

Државни универзитет у Сао Карлосу, Бразил

  • Институције потписнице уговора: Државни универзитет у Сао Карлосу (Бразил) и Природно-математички факултет
  • Време трајања уговора: 2022.-∞
  • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у доменима заштићених природних подручја, геоконзервације, екотуризма и спелеологије

Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Универзитета у Београду

  • Институције потписнице уговора: Природно-математички факултет и Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Универзитета у Београду
  • Интернет локација институције: gakfront.org
  • Време трајања уговора: 2020.-∞
  • Предмет уговора – сарадње: Заједнички научноистраживачки и образовни садржаји (пројекти, израда мастерских радова и докторских дисертација, организација конференција и различитих видова едукације)

Департман за математику и дескриптивну геометрију, Универзитет у Братислави

Pharo Consortium

  • Лице одговорно за сарадњу: др Зоран Будимац
  • Време трајања уговора: 2018.–∞
  • Предмет уговора – сарадње: чланство Лабораторије за квалитет софтвера (SQLab)