• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Марко Недељков
  • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у математици