• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
  • Интернет локација институције: www.uva.es/portal/paginas/portada
  • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња у физици – физика плазме