• Назив пројекта: Пољопривредни, прехрамбени и гастрономски производи у функцији развоја туризма Војводине усмереног на аутентичну и здравствено безбедну храну
  • Ознака пројекта: 142-451-2669/2017-01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Бојана Калењук
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта:  2017.-2018.