• Назив пројекта: Monitoring, forecasting and development of online public early warning system for extreme precipitations and pluvial floods in urban areas in the Hungarian-Serbian cross-border region (URBAN-PREX)
  • Ознака пројекта: HUSRB/1602/11/0097
  • Институције учеснице у пројекту: Faculty of Sciences (University of Novi Sad), University of Szeged, Faculty of Technical Sciences (University of Novi Sad), Szeged Mayor’s Office, PUC Water and Sewage Utility Novi Sad
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Стеван Савић
  • Врста пројекта: Interreg – IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia
  • Период реализације пројекта: 2017.-2019.