Skip to main content

Формирање, анализа и интеграција академских мрежа сарадње

 • Назив пројекта: Формирање, анализа и интеграција академских мрежа сарадње
 • Ознака пројекта: 142-451-2829/2018-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Милош Радовановић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2018.-2019.

Некомутативна анализа података

 • Назив пројекта: Некомутативна анализа података / Non-commutative data analysis
 • Ознака пројекта: 37
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Институт за математику, физику и механику, Универзитет у Љубљани
 • Руководилац пројекта: Андреја Тепавчевић
 • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Словенија
 • Период реализације пројекта: 2018.-2019.

Родна равноправност у туристичкој привреди Војводине

 • Назив пројекта: Родна равноправност у туристичкој привреди Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2694/2018-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Вук Гарача
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2018.-2019.

Карактеристике фертилитета као фактора одрживости националних мањина у Војводини

 • Назив пројекта: Карактеристике фертилитета као фактора одрживости националних мањина у Војводини
 • Ознака пројекта: 142-451-2705/2018-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Анђелија Ивков Џигурски
 • Врста пројекта: АПВ националне мањине
 • Период реализације пројекта: 2018.-2019.

Антропогеографске и културне вредности војвођанских Словака као фактор одрживости националног идентитета

 • Назив пројекта: Антропогеографске и културне вредности војвођанских Словака као фактор одрживости националног идентитета
 • Ознака пројекта: 142-451-2686/2018-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Бојан Ђерчан
 • Врста пројекта: АПВ националне мањине
 • Период реализације пројекта: 2018.-2019.

Међугенерацијска повезаност и солидарност као популациона мера у одрживом развоју Војводине

 • Назив пројекта: Међугенерацијска повезаност и солидарност као популациона мера у одрживом развоју Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2795/2018-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Милица Соларевић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2018.-2019.

Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине

 • Назив пројекта: Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине
 • Ознака пројекта: ТР31084
 • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за ветеринарство (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и др.
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Тамаш Петровић
 • Врста пројекта: Технолошки развој
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Нуклеарна форензика – развој метода

 • Назив пројекта: Нуклеарна форензика – развој метода
 • Ознака пројекта: 142-451-2793/2018-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јована Николов
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2018.-2019.

Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси

 • Назив пројекта: Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси
 • Ознака пројекта: ИИИ41017
 • Институције учеснице у пројекту: Машински факултет (Ниш), ПМФ (Нови Сад) и др.
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Мирослав Трајановић
 • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала

 • Назив пројекта: Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала
 • Ознака пројекта: ОИ172057
 • Институције учеснице у пројекту: Институт техничких наука Српске академије наука и уметности, ПМФ (Нови Сад) и др.
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Владимир Павловић
 • Врста пројекта: Основна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.