• Назив пројекта: Антропогеографске и културне вредности војвођанских Словака као фактор одрживости националног идентитета
  • Ознака пројекта: 142-451-2686/2018-01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Бојан Ђерчан
  • Врста пројекта: АПВ националне мањине
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.