• Назив пројекта: Некомутативна анализа података / Non-commutative data analysis
  • Ознака пројекта: 37
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Институт за математику, физику и механику, Универзитет у Љубљани
  • Руководилац пројекта: Андреја Тепавчевић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Словенија
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.