• Назив пројекта: Формирање, анализа и интеграција академских мрежа сарадње
  • Ознака пројекта: 142-451-2829/2018-01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Милош Радовановић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.