• Назив пројекта: Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (TeComp)
  • Ознака пројекта: 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Нишу и Универзитет у Новом Саду
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Андреја Тепавчевић
  • Врста пројекта: Еразмус KA2
  • Период реализације пројекта: 2018.-2021.
  • Интернет адреса пројекта: www.tecomp.ni.ac.rs