• Назив пројекта: Interdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA)
  • Ознака пројекта: 598596-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу, Краљица Мери Универзитет у Лондону, Универзитет Paris Est Creteil, Универзитет у Лајдену, Републички секретаријат за јавне политике Владе Републике Србије, Фондација за развој економске науке, Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије, SeConS група за развојну иницијативу, La 27E REGION (Француска), Стална конференција градова и општина
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Јасна Атанасијевић
  • Врста пројекта: Еразмус KA2
  • Период реализације пројекта: 2018.-2021.
  • Интернет адреса пројекта: ppma.pmf.uns.ac.rs, policy-club.pmf.uns.ac.rs