• Назив пројекта: Analysis and Acoustics Research (ANACRES)
  • Ознака пројекта: 451-03-02141/2017-09/08
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад), Шумарски факултет (Београд), Аустријска академија наука
  • Руководилац пројекта: Ненад Теофанов
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Аустрија
  • Период реализације пројекта: 2018.-2020.