Skip to main content

Nano-geopolymer based remediation techniques for groundwater purification (Concept of Sustainable material and residual Waste minimization – H2O PURE)

 • Назив пројекта: Nano-geopolymer based remediation techniques for groundwater purification (Concept of Sustainable material and residual Waste minimization – H2O PURE)
 • Ознака пројекта: EU4TECH No: # 42
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Статус у пројекту: координатор
 • Руководилац пројекта: Ненад Грба
 • Врста пројекта: EU4Tech Доказ изводљивости концепта 2021 Западни Балкан
 • Период реализације пројекта: до краја 2021.

Biochar Technology for Agricultural Land Remediation: development of China-Serbia cooperative research center

 • Назив пројекта: Biochar Technology for Agricultural Land Remediation: development of China-Serbia cooperative research center
 • Ознака пројекта: 19PTZWHZ00040
 • Институције учеснице у пројекту: College of Environmental Science and Engineering, Nankai University, Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад), Tianjin Institute of Agriculture Resource and Environment, Forest Farm Experimental Station in Tianjin
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Yueli Hao (Снежана Малетић – ПМФ)
 • Врста пројекта: Tianjin Municipal Science and Technology Bureau
 • Период реализације пројекта: 01.10.2019.-30.09.2021.

Иновирање наставног процеса географије у циљу повећања дигиталних компетенција будућих наставника (DIGinGEOteach)

 • Назив пројекта: Иновирање наставног процеса географије у циљу повећања дигиталних компетенција будућих наставника (DIGinGEOteach)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Анђелија Ивков Џигурски
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Иновирање аналитичких предмета на мастер студијама Математике (ИНОМАТ)

 • Назив пројекта: Иновирање аналитичких предмета на мастер студијама Математике (ИНОМАТ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Сања Коњик
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Увођење виртуелне и проширене стварности у реализацији наставе студија првог нивоа на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине на ПМФ у Новом Саду (ВРХ)

 • Назив пројекта: Увођење виртуелне и проширене стварности у реализацији наставе студија првог нивоа на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине на ПМФ у Новом Саду (ВРХ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јасна Адамов
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Индикатори загађења ваздуха – садржај приоритетних и емергентних материја у кишници Новог Сада

 • Назив пројекта: Индикатори загађења ваздуха – садржај приоритетних и емергентних материја у кишници Новог Сада
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јасмина Агбаба
 • Врста пројекта: Град Нови Сад – Управа за зжс
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Природне вредности Петроварадина – процена стања и унапређење очувања и заштите

 • Назив пројекта: Природне вредности Петроварадина – процена стања и унапређење очувања и заштите
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Милица Рат
 • Врста пројекта: Град Нови Сад – Управа за зжс
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

ЗЕЛЕНИ ПОЈАС – биљке погодне за садњу на територији Градске депоније у Новом Саду

 • Назив пројекта: ЗЕЛЕНИ ПОЈАС – биљке погодне за садњу на територији Градске депоније у Новом Саду
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Ружица Игић
 • Врста пројекта: Град Нови Сад – Управа за зжс
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Игре и алгоритми на графовима са применама у IoT мрежама великих скала

 • Назив пројекта: Игре и алгоритми на графовима са применама у IoT мрежама великих скала
 • Ознака пројекта: 142-451-3227/2020
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Милош Стојаковић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Утицај локалних пољопривредника на изградњу идентитета угоститељско-туристичког производа Војводине

 • Назив пројекта: Утицај локалних пољопривредника на изградњу идентитета угоститељско-туристичког производа Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-3172/2020
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Светлана Вукосав
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.