• Назив пројекта: Индикатори загађења ваздуха – садржај приоритетних и емергентних материја у кишници Новог Сада
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Јасмина Агбаба
  • Врста пројекта: Град Нови Сад – Управа за зжс
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.