• Назив пројекта: Природне вредности Петроварадина – процена стања и унапређење очувања и заштите
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Милица Рат
  • Врста пројекта: Град Нови Сад – Управа за зжс
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.