• Назив пројекта: European Research Network on Signal Transduction
  • Ознака пројекта: CA18133
  • Институције учеснице у пројекту: Хелмхолц институт (Берлин) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Силвана Андрић
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 2019.-2022.