• Назив пројекта: Увођење виртуелне и проширене стварности у реализацији наставе студија првог нивоа на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине на ПМФ у Новом Саду (ВРХ)
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Јасна Адамов
  • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.