• Назив пројекта: Improving Non-Destructive Laboratory Based and In-Situ Measuring Methods to Respond to a Nuclear Security Event
  • Ознака пројекта: 23159
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Јована Николов
  • Врста пројекта: Међународна агенција за нуклеарну енергију
  • Период реализације пројекта: 2019.-2023.