Skip to main content

Mathematical modeling of within-host dynamics and pharmacological aspects of SARS-CoV-2 infection

 • Назив пројекта: Mathematical modeling of within-host dynamics and pharmacological aspects of SARS-CoV-2 infection
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет у Сегедину (Мађарска)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Дора Селеши (Департман за математику и информатику)
 • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Мађарска
 • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.

Development of novel biochar-based nanocomposites for contaminated sediment remediation (NoBiNano)

 • Назив пројекта: Development of novel biochar-based nanocomposites for contaminated sediment remediation (NoBiNano)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет у Сегедину (Мађарска)
 • Руководилац пројекта: Драгана Томашевић Пилиповић
 • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Мађарска
 • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.

Imaging via detection of cosmic muon induced secondary particles

  • Назив пројекта: Imaging via detection of cosmic muon induced secondary particles
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Wigner Research Centre for Physics – High Energy Physics Department (Мађарска)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: доц. др Кристина Бикит (Serbia), dr Gergo Hamar (Мађарска)<
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Мађарска
  • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.

New molecules with antimicrobial, anticancer and antiviral effects: alternative solutions for three of the main health and social emergencies – AAA (SAFE SOS)

 • Назив пројекта: New molecules with antimicrobial, anticancer and antiviral effects: alternative solutions for three of the main health and social emergencies – AAA (SAFE SOS) (Нови молекули са антимикробним, антиканцерогеним и антивирусним дејством: алтернативна решења за три главне здравствене и друштвене кризне ситуације)
 • Ознака пројекта: C39J20001750002
 • Институције учеснице у пројекту: University of Basilicata – UniBas, Department of Sciences, Italy; Institute of Hospitalization and Scientific Care – Basilicata Regional Oncology Center – IRCCS CROB, Italy; Research, diagnosis and treatment in oncology – molecular oncology, Italy; University of Catania – UniCt –Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, Italy; Università di Giessen – Institute for Insect Biotechnology, Germany; University of Ioannina – UoI Department of Chemistry, Greece; Универзитет у Новом Саду (UNS) – Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију (Србија)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Жељко Поповић (zeljko.popovic@dbe.uns.ac.rs)
 • Врста пројекта: Регионални оперативни програми (Basilicata 2014-2020 ERDF Regional Operational Programme (OP))
 • Период реализације пројекта: 2021.-2023.

The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery

 • Назив пројекта: The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery
 • Ознака пројекта: CA18214
 • Институције учеснице у пројекту: www.cost.eu/actions/CA18214/#tabs|Name:parties
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Угљеша Станков (члан управљачког тима); Мирослав Вујичић (заменик)
 • Врста пројекта: COST акција
 • Период реализације пројекта: 2019.-2023.
 • Интернет адреса пројекта: www.nmbu.no/en/projects/new-working-spaces

Предвиђање механизма отказа аутомобилских батерија испитивањем енергије понављајућих удара

 • Назив пројекта: Предвиђање механизма отказа аутомобилских батерија испитивањем енергије понављајућих удара
 • Ознака пројекта: 451-02-818/2021-09/07
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Технолошки универзитет Нингбо, Кина
 • Статус у пројекту: координатор пројекта са српске стране
 • Руководилац пројекта: Снежана Паповић
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и НР Кине
 • Период реализације пројекта: 2021.-31.12.2023.

Структурна и молекуларна карактеризација процеса усвајања и дистрибуције кадмијума у биљкама пасуља: механизми “излучивања” метала и утицај на гајење

 • Назив пројекта: Структурна и молекуларна карактеризација процеса усвајања и дистрибуције кадмијума у биљкама пасуља: механизми “излучивања” метала и утицај на гајење
 • Ознака пројекта: 451-02-818/2021-09/10
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Колеџ у Хангџоуу, Кина
 • Статус у пројекту: координатор пројекта са српске стране
 • Руководилац пројекта: Лана Зорић
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и НР Кине
 • Период реализације пројекта: 2021.-31.12.2023.

Improving Non-Destructive Laboratory Based and In-Situ Measuring Methods to Respond to a Nuclear Security Event

 • Назив пројекта: Improving Non-Destructive Laboratory Based and In-Situ Measuring Methods to Respond to a Nuclear Security Event
 • Ознака пројекта: 23159
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јована Николов
 • Врста пројекта: Међународна агенција за нуклеарну енергију
 • Период реализације пројекта: 2019.-2023.

Развој Атласа медоносног биља са катастром пчелињих пашњака

 • Назив пројекта: Развој Атласа медоносног биља са катастром пчелињих пашњака
 • Ознака пројекта: MNE-MIDAS2-8820-ME-CQ-CS-20-1.2.3.17.
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Београду Шумарски факултет, Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Департман за биологију и екологију, MapSoft d.o.o. Београд, Project Advisory Group d.o.o. Подгорица
 • Статус у пројекту: равноправни партнер
 • Руководилац пројекта: Др Милан Медаревић, редовни професор, Универзитет у Београду Шумарски факултет
 • Врста пројекта: пројекат Светске банке и Министарства пољопривреде и руралног развоја Црне Горе
 • Период реализације пројекта: новембар 2020. – мај 2023.

Mentor Training (MenTra)

 • Назив пројекта: Mentor Training (MenTra)
 • Ознака пројекта: 2020-1-SK01-KA201-078250
 • Институције учеснице у пројекту: UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE, Словачка (Носилац); Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Србија; Univerzita J. Selyeho, Словачка; OSTRAVSKA UNIVERZITA, Чешка; VYSOKA SKOLA EKONOMICKA V PRAZE, Чешка; ESZTERHAZY KAROLY EGYETEM, Мађарска
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Zdenka Gadusova (Департман за енглеске и америчке студије, UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE; zgadusova@ukf.sk)
 • Менаџер пројекта: Бранка Радуловић (Департман за физику)
 • Врста пројекта: Erasmus+ Call 2020 Round 1 KA2 – Сарадња у пољу иновација и размене добре праксе, KA201 – Стратешко партнерство за школско образовање; Form ID: KA201-F1BF2DD3
 • Период реализације пројекта: 2020.-2023. (1. септембра 2020. – 28. фебруара 2023.)
 • Интернет адреса пројекта: www.mentra.ukf.sk/rs