Skip to main content

Истраживање искоришћења ресурса широког спектра као потенцијал за сарадњу академије и (софтверске) индустрије у АПВ

 • Назив пројекта: Истраживање искоришћења ресурса широког спектра као потенцијал за сарадњу академије и (софтверске) индустрије у АПВ
 • Ознака пројекта: 142-451-2036/2022
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Зоран Будимац
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2022.-2023.

Процена трофичности плавних подручја Дунава применом специфичне UAV фотограметрије

 • Назив пројекта: Процена трофичности плавних подручја Дунава применом специфичне UAV фотограметрије
 • Ознака пројекта: 142-451-2095/2022
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Душанка Цвијановић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2022.-2023.

Статус врсте Cabomba caroliniana A. Gray у Војводини: распрострањење, функционалне одлике, инвазивни потенцијал и предикција ширења

 • Назив пројекта: Статус врсте Cabomba caroliniana A. Gray у Војводини: распрострањење, функционалне одлике, инвазивни потенцијал и предикција ширења
 • Ознака пројекта: 142-451-2213/2022
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Драгана Вуков
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2022.-2023.

Побољшање нуклеарних података засновано на науци

 • Назив пројекта: Побољшање нуклеарних података засновано на науци
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Технички универзитет у Минхену
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Никола Јованчевић (Департман за физику)
 • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачке службе за академску размену – DAAD
 • Период реализације пројекта: 2022.-2023.

Појмови хомогености за сепарабилне метричке просторе и њихова уопштења

 • Назив пројекта: Појмови хомогености за сепарабилне метричке просторе и њихова уопштења
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и TU Bergakade-mie Freiberg
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Maja Pech (Департман за математику и информатику)
 • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачке службе за академску размену – DAAD
 • Период реализације пројекта: 2022.-2023.

New molecules with antimicrobial, anticancer and antiviral effects: alternative solutions for three of the main health and social emergencies – AAA (SAFE SOS)

 • Назив пројекта: New molecules with antimicrobial, anticancer and antiviral effects: alternative solutions for three of the main health and social emergencies – AAA (SAFE SOS) (Нови молекули са антимикробним, антиканцерогеним и антивирусним дејством: алтернативна решења за три главне здравствене и друштвене кризне ситуације)
 • Ознака пројекта: C39J20001750002
 • Институције учеснице у пројекту: University of Basilicata – UniBas, Department of Sciences, Italy; Institute of Hospitalization and Scientific Care – Basilicata Regional Oncology Center – IRCCS CROB, Italy; Research, diagnosis and treatment in oncology – molecular oncology, Italy; University of Catania – UniCt –Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, Italy; Università di Giessen – Institute for Insect Biotechnology, Germany; University of Ioannina – UoI Department of Chemistry, Greece; Универзитет у Новом Саду (UNS) – Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију (Србија)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Жељко Поповић (zeljko.popovic@dbe.uns.ac.rs)
 • Врста пројекта: Регионални оперативни програми (Basilicata 2014-2020 ERDF Regional Operational Programme (OP))
 • Период реализације пројекта: 2021.-2023.

The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery

 • Назив пројекта: The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery
 • Ознака пројекта: CA18214
 • Институције учеснице у пројекту: www.cost.eu/actions/CA18214/#tabs|Name:parties
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Угљеша Станков (члан управљачког тима); Мирослав Вујичић (заменик)
 • Врста пројекта: COST акција
 • Период реализације пројекта: 2019.-2023.
 • Интернет адреса пројекта: www.nmbu.no/en/projects/new-working-spaces

Предвиђање механизма отказа аутомобилских батерија испитивањем енергије понављајућих удара

 • Назив пројекта: Предвиђање механизма отказа аутомобилских батерија испитивањем енергије понављајућих удара
 • Ознака пројекта: 451-02-818/2021-09/07
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Технолошки универзитет Нингбо, Кина
 • Статус у пројекту: координатор пројекта са српске стране
 • Руководилац пројекта: Снежана Паповић
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и НР Кине
 • Период реализације пројекта: 2021.-31.12.2023.

Структурна и молекуларна карактеризација процеса усвајања и дистрибуције кадмијума у биљкама пасуља: механизми „излучивања“ метала и утицај на гајење

 • Назив пројекта: Структурна и молекуларна карактеризација процеса усвајања и дистрибуције кадмијума у биљкама пасуља: механизми „излучивања“ метала и утицај на гајење
 • Ознака пројекта: 451-02-818/2021-09/10
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Колеџ у Хангџоуу, Кина
 • Статус у пројекту: координатор пројекта са српске стране
 • Руководилац пројекта: Лана Зорић
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и НР Кине
 • Период реализације пројекта: 2021.-31.12.2023.

Improving Non-Destructive Laboratory Based and In-Situ Measuring Methods to Respond to a Nuclear Security Event

 • Назив пројекта: Improving Non-Destructive Laboratory Based and In-Situ Measuring Methods to Respond to a Nuclear Security Event
 • Ознака пројекта: 23159
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јована Николов
 • Врста пројекта: Међународна агенција за нуклеарну енергију
 • Период реализације пројекта: 2019.-2023.