• Назив пројекта: Статус врсте Cabomba caroliniana A. Gray у Војводини: распрострањење, функционалне одлике, инвазивни потенцијал и предикција ширења
  • Ознака пројекта: 142-451-2213/2022
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Драгана Вуков
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2022.-2023.