• Назив пројекта: Процена трофичности плавних подручја Дунава применом специфичне UAV фотограметрије
  • Ознака пројекта: 142-451-2095/2022
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Душанка Цвијановић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2022.-2023.