• Назив пројекта: New molecules with antimicrobial, anticancer and antiviral effects: alternative solutions for three of the main health and social emergencies – AAA (SAFE SOS) (Нови молекули са антимикробним, антиканцерогеним и антивирусним дејством: алтернативна решења за три главне здравствене и друштвене кризне ситуације)
  • Ознака пројекта: C39J20001750002
  • Институције учеснице у пројекту: University of Basilicata – UniBas, Department of Sciences, Italy; Institute of Hospitalization and Scientific Care – Basilicata Regional Oncology Center – IRCCS CROB, Italy; Research, diagnosis and treatment in oncology – molecular oncology, Italy; University of Catania – UniCt –Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, Italy; Università di Giessen – Institute for Insect Biotechnology, Germany; University of Ioannina – UoI Department of Chemistry, Greece; Универзитет у Новом Саду (UNS) – Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију (Србија)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Жељко Поповић (zeljko.popovic@dbe.uns.ac.rs)
  • Врста пројекта: Регионални оперативни програми (Basilicata 2014-2020 ERDF Regional Operational Programme (OP))
  • Период реализације пројекта: 2021.-2023.