• Назив пројекта: The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery
  • Ознака пројекта: CA18214
  • Институције учеснице у пројекту: www.cost.eu/actions/CA18214/#tabs|Name:parties
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Угљеша Станков (члан управљачког тима); Мирослав Вујичић (заменик)
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 2019.-2023.
  • Интернет адреса пројекта: www.nmbu.no/en/projects/new-working-spaces