• Назив пројекта: Побољшање нуклеарних података засновано на науци
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Технички универзитет у Минхену
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Никола Јованчевић (Департман за физику)
  • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачке службе за академску размену – DAAD
  • Период реализације пројекта: 2022.-2023.