• Назив пројекта: Појмови хомогености за сепарабилне метричке просторе и њихова уопштења
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и TU Bergakade-mie Freiberg
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Maja Pech (Департман за математику и информатику)
  • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачке службе за академску размену – DAAD
  • Период реализације пројекта: 2022.-2023.