• Назив пројекта: Smart Citizen Education for a greeN fuTure (GreenSCENT)
  • Ознака пројекта: H2020-LC-GD-2020-3 / GA 101036480
  • Институције учеснице у пројекту: Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Coordinator), ENGINEERING – Ingegneria Informatica Spa, Universidad Autonoma De Barcelona, Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional De Supercomputacion, Agorize SAS, Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy, Fonden Teknologiradet, 4sfera Innova Sociedad Limitada, University of Novi Sad Faculty of Sciences, ECQA GMBH, Manfred Mudelsee, Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva Ae, Viipurin Reaalikoulu Oy, Fundatia School for Europe, Рачунарска гимназија Smart Нови Сад
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Мирослав Вујичић
  • Врста пројекта: Хоризонт 2020
  • Период реализације пројекта: 2022.-2024.
  • Интернет адреса пројекта: www.green-scent.eu