Skip to main content

Balkan Pollinator Digital Survey (Balkan PolliS)

 • Назив пројекта: Balkan Pollinator Digital Survey (Balkan PolliS)
 • Ознака пројекта: 101081903
 • Институције учеснице у пројекту: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду Faculty of Sciences, Универзитет на Егеју (Грчка), Шумарски институт Словеније, Природњачки музеј Црне Горе
 • Статус у пројекту: главни подносилац захтева
 • Руководилац пројекта: Анте Вујић, Департман за биологију и екологију
 • Пројектни позив: Уговор о додели пројекта треће стране (3PP уговор) у оквиру TETTRIs пројекта
 • Врста пројекта: HORIZON EUROPE
 • Период реализације пројекта: 1. јануар 2024. – 31. октобар 2025.
 • Интернет адреса пројекта: https://tettris.eu и https://tettris.eu/background-to-the-call

Circular and Bio-Based Solutions for the Ultimate Prevention of Plastics in Rivers Integrated with Elimination And Monitoring Technologies (UPSTREAM)

 • Назив пројекта: Circular and Bio-Based Solutions for the Ultimate Prevention of Plastics in Rivers Integrated with Elimination And Monitoring Technologies (UPSTREAM)
 • Ознака пројекта: 101112877
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), iNeuvo Ltd (UK), Фондација AITIIP (Шпанија),Фламански институт за технолошка истраживања (Белгија), Acondicionamiento Tarrasense Associacion – Leitat технолошки центар (Шпанија), Хемијски институт – Национални институт за хемију (Словенија), NOVA ID FCT – Удружење за иновације и развој Факултета науке и технологије (Португалија), Универзитет на Егеју (Грчка), Универзитет у Бирмингему (Уједињено Краљевство), Центар за екологију и хидрологију (Уједињено Краљевство), Wasser 3.0 GmbH (Немачка), Van Remmen UV Techniek B.V. (Холандија), Нове технологије за развој амбалаже и пољопривредно-прехрамбених производа са компонентом пластика (Шпанија), Eden микрофлуидне технологије (Француска), Le Quere Boaxt (Француска), Think Ocean CIC (Уједињено Краљевство), Novamont SPA (Италија), Кластерско удружење за ефикасно коришћење воде – Zinnae (Шпанија), Daphne Water Solutions Limited (Уједињено Краљевство), Severn Trent Water Limited (Уједињено Краљевство), Ecociudad Zaragoza (Шпанија), CAP Holding SPA (Италија)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Александра Тубић
 • Врста пројекта: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04
 • Период реализације пројекта: 1.9.2023.-31.8.2027.

Stone monument ensembles and the climate change impact (STECCI)

 • Назив пројекта: Stone monument ensembles and the climate change impact (STECCI)
 • Ознака пројекта: 101094822
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Сарајеву (Босна и Херцеговина), Heritage Malta (Малта), Универзитет Доња Горица (Црна Гора), Универзитет примењених уметности у Бечу (Аустрија), Пруска фондација за културну баштину (Немачки), Центар за друштвене иновације у Бечу (Аустрија), Умјетничка академија Свеучилишта у Сплиту (Хрватска), Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду (Србија), Институт Mines-Telecom (Француска)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Координатор пројекта: Нусрет Дрешковић (Универзитет у Сарајеву, Босна и Херцеговина)
 • Координатор пројекта за ПМФ: Снежана Радуловић (Департман за биологију и екологију)
 • Пројектни позив: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01
 • Врста пројекта: HORIZON EUROPE Истраживачке и иновационе акције
 • Период реализације пројекта: 2023.-2027. (1. септембар 2023. – 31. август 2027.)
 • Интернет адреса пројекта: https://steccihorizoneu.com

Рестаурација влажних подручја као есенцијалних комплекса одрживости дунавског басена (Restore4Life)

 • Назив пројекта: Рестаурација влажних подручја као есенцијалних комплекса одрживости дунавског басена / Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin (Restore4Life)
 • Ознака пројекта: 101112736
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Букурешту (Румунија), Универзитет природних ресурса и природних наука у Бечу (Аустрија), Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Свеучилиште Јосипа Јураја Штросмајера у Осијеку (Хрватска), Национални истраживачко-развојни институт за геологију и геоекологију мора (Румунија), Универзитет „Дунареа де Јос“ у Галаћу (Румунија), Национална управа за метеорологију (Румунија), Католички универзитет Ајхштет-Инголштат (Немачка), Светска фондација за природу – WWF Румунија (Румунија), Управа за воде Централне Тисе (Мађарска), Институт за пејзажну екологију Словачке академије наука (Словачка), Национални институт за геофизику, геодезију и географију – Бугарска академија наука (Бугарска), Покрајински завод за заштиту природе, F6S Network Limited (F6S, Ireland), Управа за воде Северне Мађарске (Мађарска), Софијски универзитет „Св. Климент Охридски“ (Бугарска), Национални универзитет за јавне службе (Мађарска), Јавна Установа Универзитет Црне Горе (Црна Гора), Универзитет у Сарајеву (Босна и Херцеговина), Национални центар за одрживи развој (Румунија), Високи савет за научна истраживања (Шпанија), Forschungsverbund Berlin e.V. (Немачка), Регионално удружење за заштиту природе Братиславе (Словачка), Институт за воде Републике Словеније (Словенија), Хелмхолц центар за истраживање животне средине (Немачка), Национални институт за истраживање и развој делте Дунава (Румунија), via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H. (Аустрија), Министарство животне средине, вода и шума (Румунија), Архипелаг-Институт за заштиту мора (Грчка)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Координатор пројекта: Др Михаи Адамеску, шеф истраживачког центра за системску екологију и одрживост, Румунија
 • Координатор пројекта за ПМФ: Душанка Цвијановић (Департман за биологију и екологију)
 • Пројектни позив: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01; Акција: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-02
 • Врста пројекта: HORIZON EUROPE Иновационе акције
 • Период реализације пројекта: 2023.-2027.
 • Интернет адреса пројекта: https://restore4life.eu
 • Промо видео: https://www.youtube.com/watch?v=uNQNvaUIK90

Pan-European Assessment, Monitoring, and Mitigation of Chemical Stressors on the Health of Wild Pollinators (WildPosh)

 • Назив пројекта: Pan-European Assessment, Monitoring, and Mitigation of Chemical Stressors on the Health of Wild Pollinators (WildPosh)
 • Ознака пројекта: 101135238
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет Монс (Белгија), Ројал Холовеј и Бедфорд Њу колеџ (Уједињено Краљевство), Мартин Лутер Универзитет Хале-Витенбург (Немачка), Платформа BioPark у Аршану (Француска), Универзитет у Мурсији (Шпанија), Универзитет у Торину (Италија), Универзитет у Редингу (Уједињено Краљевство), PENSOFT Publishers (Бугарска), Национална агенција за безбедност хране, животне средине и здравља на раду (Француска), Универзитет Алберт Лудвиг у Фрајбургу (Немачка), Естонски универзитет природних наука (Естонија), Национални ветеринарски институт – Национални истраживачки институт (Пољска), Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Хелмхолтз центар за истраживање животне средине (Немачка), Виши институт за здравље (Италија), Национални центар за научна истраживања (Француска), Институт Биосенс Универзитета у Новом Саду
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Анте Вујић
 • Врста пројекта: HORIZON акциони грант заснован на буџету, HORIZON-RIA, Позив: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01 (Биодиверзитет и услуге екосистема)
 • Период реализације пројекта: 2023.-2027.

Twinning for Smart Water – Thinking and Rethinking Wastewater Management in Circular Economy Frame (SmartWaterTwin)

 • Назив пројекта: Twinning for Smart Water – Thinking and Rethinking Wastewater Management in Circular Economy Frame (SmartWaterTwin)
 • Ознака пројекта: 101060110
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) (Француска), Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) (Шпанија)
 • Статус у пројекту: координатор
 • Руководилац пројекта: Ђурђа Керкез (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
 • Врста пројекта: Horizon Europe (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01 – Twinning Western Balkans Special)
 • Период реализације пројекта: 1.9.2022.-31.8.2025.
 • Интернет адреса пројекта: smartwatertwin.pmf.uns.ac.rs

Twinning excellence on organic soil amendments effect on nutrient and contaminant dynamics in the subsurface (TwinSubDyn)

 • Назив пројекта: Twinning excellence on organic soil amendments effect on nutrient and contaminant dynamics in the subsurface (TwinSubDyn)
 • Ознака пројекта: 101059546
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Универзитет у Бечу, Истраживачки центар Jülich, Високи савет за научна истраживања – Институт за природне ресурсе и агробиологију у Севиљи и Универзитет Мартин Лутер у Хале-Витенбергу
 • Статус у пројекту: координатор
 • Координатор пројекта за УНСПМФ тим: Снежана Малетић
 • Врста пројекта: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01
 • Период реализације пројекта: 1.8.2022.-31.7.2025.
 • Интернет адреса пројекта:  twinsubdyn.pmf.uns.ac.rs

Integration of paper-based nucleic acid testing methods into microfluidic devices for improved biosensing applications (IPANEMA)

 • Назив пројекта: Integration of paper-based nucleic acid testing methods into microfluidic devices for improved biosensing applications (IPANEMA)
 • Ознака пројекта: 872662
 • Институције учеснице у пројекту: Biosens, Wageningen, INRAe, INESC MN, Anova-Plus, Ekofungi, PhotonicSys, EdenTech, ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Ивана Гађански (Јелица Симеуновић, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: Хоризонт 2020 MSCA-RISE
 • Период реализације пројекта: 2021.-2025.
 • Интернет адреса пројекта: www.ipanema2020.com

Smart Citizen Education for a greeN fuTure (GreenSCENT)

 • Назив пројекта: Smart Citizen Education for a greeN fuTure (GreenSCENT)
 • Ознака пројекта: H2020-LC-GD-2020-3 / GA 101036480
 • Институције учеснице у пројекту: Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Coordinator), ENGINEERING – Ingegneria Informatica Spa, Universidad Autonoma De Barcelona, Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional De Supercomputacion, Agorize SAS, Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy, Fonden Teknologiradet, 4sfera Innova Sociedad Limitada, University of Novi Sad Faculty of Sciences, ECQA GMBH, Manfred Mudelsee, Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva Ae, Viipurin Reaalikoulu Oy, Fundatia School for Europe, Рачунарска гимназија Smart Нови Сад
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Мирослав Вујичић
 • Врста пројекта: Хоризонт 2020
 • Период реализације пројекта: 2022.-2024.
 • Интернет адреса пројекта: www.green-scent.eu

A Global Approach for Recovery of Arable Land through Improved Phytoremediation Coupled with Advanced Liquid Biofuel Production and Climate Friendly Copper Smelting Process (Phy2Climate)

 • Назив пројекта: A Global Approach for Recovery of Arable Land through Improved Phytoremediation Coupled with Advanced Liquid Biofuel Production and Climate Friendly Copper Smelting Process (Phy2Climate)
 • Ознака пројекта: 101006912
 • Институције учеснице у пројекту: ITS Förderberatung GmbH (координатор), Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V, Aurubis AG, Acondicionamiento Tarrasense Association – Leitat, Institute of Field and Vegetable Crops, Politechnika Śląska, Energia, Trasporti, Agricoltura S.r.l. – ETA, Universiteit Hasselt – UHasselt, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA, ПМФ (Нови Сад), Biovala, Public Watermanagement Company Vode Vojvodine, Litoclean SL, Compania Logistica de Hidrocarburos CLH, S.A., Compania Logistica de Hidrocarburos CLH, S.A., Trägerverein Umwelttechnologie-Cluster Bayern e.V. – Umweltcluster Bayern, Central University of Jharkhand
 • Статус у пројекту: партнер
 • Координатор пројекта за УНСПМФ тим: Снежана Малетић (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
 • Врста пројекта: Horizon 2020, Call H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (RIA)
 • Период реализације пројекта: 01.01.2021.- 30.06.2025. (54 месеца)
 • Интернет адреса пројекта: https://www.phy2climate.eu