• Назив пројекта: Stone monument ensembles and the climate change impact (STECCI)
  • Ознака пројекта: 101094822
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Сарајеву (Босна и Херцеговина), Heritage Malta (Малта), Универзитет Доња Горица (Црна Гора), Универзитет примењених уметности у Бечу (Аустрија), Пруска фондација за културну баштину (Немачки), Центар за друштвене иновације у Бечу (Аустрија), Умјетничка академија Свеучилишта у Сплиту (Хрватска), Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду (Србија), Институт Mines-Telecom (Француска)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Координатор пројекта: Нусрет Дрешковић (Универзитет у Сарајеву, Босна и Херцеговина)
  • Координатор пројекта за ПМФ: Снежана Радуловић (Департман за биологију и екологију)
  • Пројектни позив: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01
  • Врста пројекта: HORIZON EUROPE Истраживачке и иновационе акције
  • Период реализације пројекта: 2023.-2027. (1. септембар 2023. – 31. август 2027.)
  • Интернет адреса пројекта: https://steccihorizoneu.com