• Назив пројекта: Pan-European Assessment, Monitoring, and Mitigation of Chemical Stressors on the Health of Wild Pollinators (WildPosh)
  • Ознака пројекта: 101135238
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет Монс (Белгија), Ројал Холовеј и Бедфорд Њу колеџ (Уједињено Краљевство), Мартин Лутер Универзитет Хале-Витенбург (Немачка), Платформа BioPark у Аршану (Француска), Универзитет у Мурсији (Шпанија), Универзитет у Торину (Италија), Универзитет у Редингу (Уједињено Краљевство), PENSOFT Publishers (Бугарска), Национална агенција за безбедност хране, животне средине и здравља на раду (Француска), Универзитет Алберт Лудвиг у Фрајбургу (Немачка), Естонски универзитет природних наука (Естонија), Национални ветеринарски институт – Национални истраживачки институт (Пољска), Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Хелмхолтз центар за истраживање животне средине (Немачка), Виши институт за здравље (Италија), Национални центар за научна истраживања (Француска), Институт Биосенс Универзитета у Новом Саду
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Анте Вујић
  • Врста пројекта: HORIZON акциони грант заснован на буџету, HORIZON-RIA, Позив: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01 (Биодиверзитет и услуге екосистема)
  • Период реализације пројекта: 2023.-2027.