• Институције потписнице уговора: Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences
  • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Александра Тубић
  • Интернет локација институције: english.ihb.cas.cn
  • Време трајања уговора: 2023.-2028.