• Институције потписнице уговора: University of Federico II, Department of Chemistry
  • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Наташа Симин
  • Интернет локација институције: www.unina.it/en_GB/home
  • Време трајања уговора: 2023.-2026.