• Институције потписнице уговора: Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences
  • Интернет локација институције: www.chem.sk
  • Време трајања уговора: 2023.-2028.