• Институције потписнице уговора: Beijing Institute of Spacecraft Environment Engineering (BISEE)
  • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Јована Кнежевић Радић
  • Интернет локација институције: https://www.cast.cn/english/channel/1804
  • Време трајања уговора: 2023.-2028.