Међународна светска конференција 38th International Conference on Solution Chemistry (38ICSC) која се организује сваке друге године почевши од 1967. године, одржана је од 9. до 14. јула 2023. у Београду. По први пут је конференција реализована код нас и то у сарадњи два факултета из две државе – Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и Факултета за хемију и хемијску технологију Универзитета у Љубљани. Председавајући конференције су били проф. др Слободан Гаџурић са нашег факултета и проф. др Марија Бештер-Рогач са факултета у Љубљани.

Најновије научне резултате и достигнућа представило је више од 130 учесника, професора, истраживача и докторанада из 32 земље света. Kолеге са Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине су имале веома запажена како усмена тако и постерска излагања. Додељено је и пет награда студентима докторских студија за најбоља постерска излагања. Једна од награђених је и колегиница Андријана Билић, истраживач приправник на Kатедри за аналитичку хемију.