Skip to main content

Концепт соларног третмана обојених отпадних вода (WaterSol)

 • Назив пројекта: Концепт соларног третмана обојених отпадних вода (WaterSol)
 • Ознака пројекта: 5678
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Гордана Пуцар Милидраг
 • Врста пројекта: Фонд за иновациону делатност – Доказ концепта
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Ремедијационе технике базиране на нано-геополимерима за третман подземних вода (Концепт одрживих материјала и минимизација отпадних резидуа

 • Назив пројекта: Ремедијационе технике базиране на нано-геополимерима за третман подземних вода (Концепт одрживих материјала и минимизација отпадних резидуа
 • Ознака пројекта: 5717
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Ненад Грба
 • Врста пројекта: Фонд за иновациону делатност – Доказ концепта
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Нутритивне формуле богате биорасположивим нехемским гвожђем за превенцију и лечење анемије настале услед недостатка гвожђа и методологија за њихову припрему

 • Назив пројекта: Нутритивне формуле богате биорасположивим нехемским гвожђем за превенцију и лечење анемије настале услед недостатка гвожђа и методологија за њихову припрему
 • Ознака пројекта: 1078
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Марија Лесјак
 • Врста пројекта: Фонд за иновациону делатност – ТТФ
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Производ биљног порекла за ерадикацију биофилма патогених бактерија

 • Назив пројекта: Производ биљног порекла за ерадикацију биофилма патогених бактерија
 • Ознака пројекта: 5837
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Верица Алексић Сабо
 • Врста пројекта: Фонд за иновације – Доказ концепта
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Нови приступ уклањању арсена из пијаћих вода

 • Назив пројекта: Нови приступ уклањању арсена из пијаћих вода
 • Ознака пројекта: 5217
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јасмина Никић
 • Врста пројекта: Фонд за иновациону делатност – Доказ концепта
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Развој индустријског паковања на бази гљивичне композитне биомасе

 • Назив пројекта: Развој индустријског паковања на бази гљивичне композитне биомасе
 • Ознака пројекта: 5157
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Маја Караман
 • Врста пројекта: Фонд за иновациону делатност – Доказ концепта
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.