• Назив пројекта: Ремедијационе технике базиране на нано-геополимерима за третман подземних вода (Концепт одрживих материјала и минимизација отпадних резидуа
  • Ознака пројекта: 5717
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Ненад Грба
  • Врста пројекта: Фонд за иновациону делатност – Доказ концепта
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.