• Назив пројекта: Концепт соларног третмана обојених отпадних вода (WaterSol)
  • Ознака пројекта: 5678
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Гордана Пуцар Милидраг
  • Врста пројекта: Фонд за иновациону делатност – Доказ концепта
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.