• Назив пројекта: Нутритивне формуле богате биорасположивим нехемским гвожђем за превенцију и лечење анемије настале услед недостатка гвожђа и методологија за њихову припрему
  • Ознака пројекта: 1078
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Марија Лесјак
  • Врста пројекта: Фонд за иновациону делатност – ТТФ
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.