Сенат Универзитета у Новом Саду доделио је награду „Студент генерације у области Природно-математичких наука“ Љубици Брењо, студенткињи Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине.

Љубица Брењо је рођена 1997. године у општини Зинсхајм у Немачкој. Основну Школу „Ристо Пророковић“ и општи смер гимназије у СШЦ „Алекса Шантић“ завршила је у Невесињу 2012. односно 2016. године, као двоструки носилац Вукове дипломе.

Године 2016. уписала је основне академске студије хемије на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Током школовања била је стипендиста Фонда „Милан Јелић“, и носилац изузетних награда Универзитета због остварених успеха.

У јулу 2020. године завршила је основне академске студије хемије са просечном оценом 10,00 чиме је потврдила свој константни квалитет, љубав и жељу ка изучавању хемије. Свој рад ка надоградњи знања наставила је кроз мастер академске студије хемије код нас на ПМФ-у.

Током школовања била је на летњој пракси на Техничком универзитету у Грацу у периоду јул/август 2019. године. Говори немачки и енглески, а служи се француским језиком.