• Назив пројекта: Bioinformatic Approach to Dairy Cattle Breeding Using Genomic Selection (BioITGenoSelect)
  • Ознака пројекта: 6066512
  • Институције учеснице у пројекту: Пољопривредни факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и Факултет техничких наука (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Љуба Штрбац (Дони Працнер)
  • Врста пројекта: Фонд за науку – ПРОМИС
  • Период реализације пројекта: 2020.-2022.